Odzysk ciepła – system wentylacji

Odzysk ciepła: Jak rozumiemy jego sprawność?

Większość systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, włączając w to produkty Brookvent aircycle należą do grupy urządzeń energooszczędnych. Odzyskują one ciepło ze strumienia powietrza usuwanegoi następnie wykorzystują je do podgrzania świerzego powietrza czerpanego z zewnątrz. Skuteczność tych urządzeń jest określana jako „sprawność odzysku ciepła”. Zwykle przedstawiana jest ona w procentach i mówi nam o tym, jaka część ciepła została odzyskana. Rekuperator redukuje ilość energii która jest potrzebna do ogrzania świerzego powietrza do temperatury pokojowej. Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła są najbardziej skuteczne w bardzo szczelnych domach (budownctwo niskoenergetyczne, pasywne), gdzie cały proces wentylacji odbywa się poprzez centralkę z odzyskiem ciepła. Koncepcja jest prosta, im mniej ciepła jest tracone poprzez nieszczelności w „skorupie budynku” tym więcej ciepła jest odzyskiwane przez system.

Stowarzyszenie Oszczędzania Energii rekomenduje sprawność odzysku ciepła na poziomie minimum 85%.

Urządzenia Brookvent Aircycle są w stanie osiągnąć sprawność na poziomie do 93%.